Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" акціонерного товариства "Українська залізниця"

Новости

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА

           Інформація про об’єкт оренди: Індивідуально-визначене майно, яке знаходиться на балансі ДП «УДЦТС«Ліски», а саме:  транспортер зчіпний типу3979, модель 14-Т054 16 вісний  – 1 одиниця.

           Умови проведення конкурсу:

-  стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку №786 затвердженою Постановою КМУ від 04.10.1995 р.,  становить:

    транспортер зчіпний – 616,90 грн./доба/ваг. (з ПДВ);

-         орендна ставка за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної ставки за попередній місяць на індекс інфляції на наступний місяць;

-         виконання істотних умов договору оренди у відповідності до законодавства з питань оренди;

-         термін оренди – 2 роки з моменту передачі платформ;

-         цільове використання  майна – перевезення промислового устаткування згідно правил перевезень;

-         своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа звітного місяця) з урахуванням  індексу інфляції;

-         утримання об’єкта оренди відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони  праці, підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкта оренди;

-         забезпечення страхування орендованого майна на користь балансоутримувача не менше, ніж на його вартість, в порядку визначеному чинним законодавством;

-         відшкодування переможцем конкурсу коштів на підготовку об’єктів  до конкурсу (проведення  незалежної оцінки об’єктів оренди, витрат на публікацію  оголошення  про конкурс) протягом 10 календарних днів з дати оголошення  переможця конкурсу;

-         орендодавець  має право в односторонньому порядку розірвати  договір оренди у випадку, якщо у термін 10 календарних днів з дати  підписання  договору оренди передплата за оренду не надана;

          Для участі в конкурсі учасники мають ознайомитися з умовами конкурсу та переліком  індивідуально-визначеного майна і подати на розгляд комісії з проведення конкурсу такі документи:

-         заява на участь у конкурсі та пропозиції щодо розміру орендної плати;

-         копії документів:

а)  документи , що посвідчують  повноваження представника юридичної особи;

б)  посвідчені нотаріусом  копії установчих документів;

в) звіт про фінансові результати  учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

г) довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього  не порушено справу про банкрутство;

д) довідку органу статистики  про включення  юридичної особи до ЄДРПОУ;

є) копія довідки  про взяття на облік платника податку;

Для учасників які є фізичними  особами:

-          заява про участь у конкурсі та пропозиції щодо розміру орендної плати;

-         копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним  чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

-         свідотство  про  реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта  підприємницької діяльності;

-         декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

          Дата, час і місце проведення конкурсу: о 10.00 через 20 календарних днів після опублікування оголошення в газеті та на веб сайті www.liski.ua. У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день за адресою: 02092, м. Київ, вул. Довбуша,22.

          Кінцевий термін прийняття заяв і документів: до  «19» березня  2014р. до 17.00. Матеріали, які надійшли після встановленого терміну, не розглядатимуться і повертатимуться заявнику.

          Інша інформація: контактна особа – Нос Г.М. тел/факс (044) 465-27-48, 465-31-81 та на веб сайті www.liski.ua

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії: заяву про участь у конкурсі, підписаний учасником конкурсу та скріплений печаткою, конкурсні пропозиції.

          Конкурсні пропозиції  надаються  в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному   печаткою учасника конкурсу.

 

 

Перший заступник директора ДП «УДЦТС «Ліски»                             

 

                                      В.І. Петров