Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" акціонерного товариства "Українська залізниця"

Довідкова інформація

Впровадження електронного документообігу

Про впровадження електронного документообігу при перевезенні вантажів залізничним транспортом

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2009 р. N 1557-р

Київ

 Про затвердження плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом

1. Затвердити план заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

 

Прем’єр-міністр України                                                 Ю. ТИМОШЕНКО


 

 


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про затвердження плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З розвитком нових інформаційних технологій, засобів зв’язку та обчислювальної техніки нового покоління в умовах сучасного розвитку економіки актуальним є застосування електронного документообігу на залізничному транспорті.

Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" встановлено основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

Для застосування при здійсненні залізничних вантажних перевезень електронного документообігу необхідно внести зміни до чинних та розробити нові нормативно-правові акти, що регулюють цей вид господарської діяльності.

З огляду на викладене, а також на виконання законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" пропонується прийняти акта про розробку спільно з заінтересованими органами заходів щодо впровадження електронного документообігу при перевезенні вантажів на залізничному транспорті.

2. Мета і шляхи її досягнення

Запровадження безпаперових технологій при перевезенні вантажів на залізничному транспорті сприятиме прискоренню процесів інформаційного обміну, підвищенню надійності, оперативності та ефективності роботи залізничного транспорту та підприємств, що користуються його послугами.

Проект акта складається з заходів щодо запровадження  протягом 2009–2011 років електронного документообігу при перевезенні вантажів залізничним транспортом.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

- Цивільний кодекс України;

- Господарський кодекс України;

- Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг ";

- Закон України "Про електронний цифровий підпис ";

- постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.93 № 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку ";

- постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2002 № 932 "Про затвердження переліків документів і груп товарів, які підлягають захисту голографічними елементами";

- постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 680 "Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу ";

- постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 "Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади ".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує фінансових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта щодо затвердження плану заходів із запровадження електронного документообігу, пов’язаного з перевезенням вантажів залізничним транспортом, погоджено без зауважень: Держмитслужбою, ДПА, Мінприроди, Держкомархівом, Держспецзв’язком, МВС, Службою безпеки України, Мінекономіки, Мінфіном, Держкомстатистики, Міністерство охорони навколишнього природного середовища.

  Національним банком України, Держкомітетом ветеринарної  медицини, Міністерством аграрної політики, Держкомітетом з питань регуляторної політики та підприємництва  висловлені зауваження до проекту акта, які враховані у новій редакції проекту. Мін’юстом проведено правову експертизу проекту, за її результатами проект акта погоджено із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки, які враховані.

6. Регіональний аспект

Прийняття проекту акта дозволить покращити обслуговування вантажовідправників та вантажоодержувачів по всій території України.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів 

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Запровадження безпаперових технологій при перевезенні вантажів на залізничному транспорті сприятиме вдосконаленню технологічних процесів та прискоренню процесів інформаційного обміну, підвищенню надійності, оперативності та ефективності роботи залізничного транспорту та підприємств, що користуються його послугами.

 

Перший заступник Міністра транспорту та зв’язку України

 

      Василь Шевченко

___ ____________ 2009р.