Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" акціонерного товариства "Українська залізниця"

Довідкова інформація

Правила планування перевезень вантажів

Про внесення доповнення до наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644

Наказ Міністерства транспорту України
від 9 грудня 2002 року N 873

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1030/7318

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту України
 від 31 січня 2004 року N 54,
 наказами Міністерства транспорту та зв'язку України
від 12 вересня 2005 року N 540
(дію змін до абзаців першого та п'ятого пункту 2.2, абзацу третього пункту 2.5
 та Додатка 5 Правил планування перевезень вантажів, внесених згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 вересня 2005 року N 540,
зупинено з 28 лютого 2006 року
згідно з повідомленням Державного комітету України з питань
 регуляторної політики та підприємництва, опублікованим у газеті
 "Урядовий кур'єр" від 7 березня 2006 року N 45),
від 21 червня 2007 року N 552,
 від 1 грудня 2008 року N 1454

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000 N 678/2000 (із змінами і доповненнями), та статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457, НАКАЗУЮ:

1. Доповнити пункт 1 наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами і доповненнями, унесеними наказами Мінтрансу від 20.08.2001 N 542, від 28.05.2002 N 334, зареєстрованими у Міністерстві юстиції відповідно 10.09.2001 за N 793/5984 та 08.07.2002 за N 565/6853), розділами, що додаються:

Правила планування перевезень вантажів;

Правила перевезення швидкопсувних вантажів;

Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю. М.):

2.1. Подати цей наказ у встановленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

2.2. Довести зазначені в пункті 1 цього наказу розділи Правил до відома працівників залізниць, підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які користуються залізничним транспортом. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць цих Правил, узяти їх до керівництва та забезпечити виконання.

3. З моменту набрання чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, розділи 1, 2, 31, 32, 33, 35 "Правил перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 31.10.72, 09.01.65, 18.08.66, 20.09.65, 09.08.65.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінтрансу від 02.03.95 N 89 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок місячного планування перевезень вантажів залізничним транспортом", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.03.95 за N 84/620, із змінами, внесеними наказом Мінтрансу від 01.11.99 N 525, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.11.99 за N 801/4094.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Дунаєва Л. Ф.

 

Міністр

Г. Кірпа

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 9 грудня 2002 р. N 873

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2002 р. за N 1030/7318

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА
ПЛАНУВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ
(статті 17 - 21 Статуту)

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок планування перевезень вантажів залізницями в усіх видах сполучень, а також обліку виконання планів.

1.2. Перевезення вантажів залізницями здійснюються на підставі договорів про організацію перевезень за місячними планами, за пред'явленням, за окремими замовленнями відправників (вантажовласників або за їх дорученням - експедиторських організацій).

Планування військових перевезень здійснюється за спеціальними інструкціями.

1.3. У разі систематичного здійснення перевезень вантажів між залізницею та відправником укладається договір про організацію перевезень вантажів (далі - договір) за формою, наведеною у додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 21.11.2000 N 644 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 864/5085.

Одноразове перевезення може здійснюватися також за окремим замовленням без укладення договору на умовах, погоджених залізницею і відправником.

1.4. Передача замовлень на перевезення вантажовідправниками та їх узгодження залізницею здійснюється через автоматизовану систему "МЕСПЛАН" (далі - АС МЕСПЛАН).

(пункт 1.4 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

1.5. Пункт 1.5 виключено

(розділ 1 доповнено пунктом 1.5 згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
пункт 1.5 виключено згідно з наказом Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

2. Місячне планування перевезень вантажів

2.1. Місячне планування перевезень вантажів у межах України, на експорт у треті країни та країни СНД, у Латвійську Республіку, Литовську Республіку та Естонську Республіку (далі - країни Балтії) здійснюється на підставі замовлень відправників у порядку, встановленому цими Правилами.

2.2. Згідно з договором про організацію перевезень не пізніше 12 днів до початку наступного місяця відправник надає залізниці відправлення місячне замовлення на перевезення вантажів за формою ГУ-12 або формою ГУ-12К (додатки 1 і 2) через АС МЕСПЛАН або на електронному носії у формі, сумісній з АС МЕСПЛАН, із зазначенням обсягів перевезень у вагонах (контейнерах) і тоннах. Замовлення оформляється окремо для кожної номенклатури вантажу (додаток 3), для кожної станції відправлення.

(абзац перший пункту 2.2 у редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Для експортних вантажів, що перевозяться через морські (річкові) порти, вказуються станція перевантаження із залізничного на морський (річковий) транспорт та країна призначення. Для вантажів, що перевозяться через сухопутні прикордонні переходи у треті країни, вказуються передаточна прикордонна станція та країна призначення. Для експортних вантажів, що перевозяться у треті країни, вказується одержувач або експедитор. Для вантажів, що перевозяться у країни СНД та Балтії, вказується, крім того, експедитор для транзитних держав СНД та Балтії. Для перевезень у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (далі - пряме змішане сполучення) вказуються найменування залізниці і станції перевалки та пункт призначення. Для перевезень за участю ліній вузької колії зазначаються залізниця та станція перевантаження.

Перевезення завантажених контейнерів у вагонах плануються за номенклатурною групою "Вантажі у контейнерах". Перевезення вантажів у контейнерах Укрзалізниці за межі України здійснюються за погодженням вантажовідправника з підприємством, на балансі якого перебувають контейнери.

Порожні контейнери належності залізниць країн СНД і Балтії, які повертаються залізничній адміністрації-власниці після розвантаження, перевозяться поза планом.

Залізниця може відмовити у прийманні замовлення на перевезення вантажів за відсутності у неї технічних або технологічних можливостей для здійснення перевезень з повідомленням про це відправника через начальника станції.

(пункт 2.2 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

(дію змін до абзаців першого та п'ятого пункту 2.2 Правил планування перевезень
 вантажів, внесених згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 12.09.2005 р. N 540, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

Порожні власні контейнери, які повертаються власнику після вивантаження, перевозяться за планом або за додатковим замовленням.

(пункт 2.2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

2.3. Планування перевезень вантажів у власних або орендованих вагонах здійснюється відправниками за окремими замовленнями (форма ГУ-12) незалежно від того, належать ці вагони відправникові, одержувачу чи оператору. Замовлення на перевезення вантажів у власних вагонах, що не належать відправнику, погоджуються з власником вагонів. Якщо оператор виконує функції відправника, то замовлення на перевезення вантажів надаються оператором.

(абзац перший пункту 2.3 в редакції наказу
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У разі необхідності за заявкою відправника, наданою не пізніше 3 діб до дня навантаження, перевезення можуть бути здійснені у вагонах парку залізниці замість запланованих власних (орендованих).

Зміна запланованих перевезень у вагонах парку залізниць на перевезення у власних вагонах здійснюється з дозволу залізниці на підставі заяви відправника, наданої не пізніше трьох діб до дня навантаження, за погодженням з власником вагонів.

(пункт 2.3 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.4. Перевезення домашніх речей у контейнерах дозволяється начальником станції за заявою відправника, наданою за 3 дні до навантаження.

Контейнери для перевезення вантажів у межах України (крім домашніх речей) приватним (фізичним) особам надаються за дозволом начальника Дирекції залізничних перевезень (далі - Дирекція).

2.5. Разом з проектом місячного плану на перевезення вантажів відправники за наявності достатньої кількості вантажу надають управлінням залізниць відправлення плани перевезень вантажів маршрутами за встановленою формою (додаток 4). Календарні плани перевезень вантажів маршрутами можуть коригуватися залізницею за заявою відправника, наданою за дві доби до початку декади.

(абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Плани перевезення маршрутами у цілому для залізниці і за родами вантажів затверджуються начальником залізниці з повідомленням начальників дирекцій залізничних перевезень, які в свою чергу доводять ці плани до відома станцій, а станції - до відома відправників.

У разі неподання вантажовідправником плану перевезень вантажів маршрутами у встановлений термін або надання плану у занижених (у порівнянні з місячними обсягами) розмірах кількість планових маршрутів встановлює начальник станції.

В окремих випадках за заявами вантажовідправників начальник дирекції може дозволити напередодні дня навантаження зміну станції призначення маршруту у межах передбаченого планом перевезень залізниць призначення, крім експорту.

(пункт 2.5 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

(дію змін до абзацу третього пункту 2.5 Правил планування перевезень
 вантажів, внесених згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 12.09.2005 р. N 540, зупинено з 28 лютого 2006 року згідно з повідомленням
 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
 опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" від 07.03.2006 р. N 45)

2.6. За два дні (не враховуючи дня подання) до початку декади відправник подає начальнику станції декадну заявку (додаток 5) в електронному вигляді з розподілом подачі вагонів на кожний день.

(пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Замість декадних заявок відправник може надати погоджений з вантажоодержувачем (портом) графік навантаження, який складається на місяць, в якому планується перевезення, або на строк виконання додаткового замовлення. Зміни до графіка можуть вноситися відправником за погодженням з вантажоодержувачем (портом) та залізницею.

(пункт 2.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

Декадні заявки та графіки навантаження можуть надаватися начальнику станції в електронному вигляді.

(пункт 2.6 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

2.7. Пункт 2.7 виключено

(згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

2.8. План перевезення вантажів вважається виконаним за умови відвантаження передбаченої кількості тонн. Не використані для планового навантаження вагони надаються відправникові за його згодою для понадпланового перевезення.

У разі використання передбаченої планом кількості вагонів і невиконання плану в тоннах станція за заявою відправника може надавати йому вагони в кількості, необхідній для виконання плану в тоннах.

2.9. Начальник залізниці та уповноважені ним посадові особи за заявами відправників можуть змінювати передбачені планом залізниці та станції призначення, станції відправлення вантажів у межах залізниць відправлення, надавати дозвіл на перевезення вантажів понад план, а також на внутрістанційні перевезення.

(пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.10. Зміна передбачених планом обсягів перевезення на залізниці та станції призначення, а також зміна вантажоодержувачів (крім експортних та тих, що одержують вантажі в портах) провадиться за заявою відправника начальником станції відправлення з наступним повідомленням про це Дирекції.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.11. Начальник станції за заявою відправника дозволяє позапланове навантаження на залізниці України (крім призначенням у морські та річкові порти, на прикордонні переходи та маршрутами) у порядку, встановленому начальником залізниці, за наявності рухомого складу і за умови сплати відправником належних платежів та зміни в місячних планах згідно зі статтею 21 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98 N 457.

(пункт 2.11 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

2.12. Перевезення вантажів понад план здійснюються за замовленнями відправників, поданими за 3 дні до дня навантаження, без обмеження планових перевезень та за умови платоспроможності відправника.

(абзац перший пункту 2.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У замовленні на позапланові перевезення вантажів зазначаються всі відомості, передбачені в пункті 2.2 цих Правил; замовлення засвідчується підписом керівника та печаткою підприємства-відправника.

(пункт 2.12 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

2.13. Залізниці у разі неподачі з їх вини вагонів для виконання плану повинні за вимогою відправника надавати рухомий склад для надолуження недовантаження протягом наступного місяця. Надолуження здійснюється у такому порядку:

відправник не пізніше 2-го числа наступного за звітним місяця подає через начальника станції відправлення на ім'я начальника Дирекції залізничних перевезень заяву про надолуження. Неподання заяви або подання її пізніше зазначеного строку вважається відмовою відправника від надолуження недовантаження;

(абзац другий пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

після отримання заяви на надолуження начальник станції за погодженням з Дирекцією встановлює дні надолуження, про що повідомляє вантажовідправника.

(абзац третій пункту 2.13 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У разі невиконання узгодженого порядку надолуження залізниця за неподачу вагонів і відправник за непред'явлення вантажів до перевезення несуть відповідальність, установлену Статутом залізниць за невиконання плану перевезень.

2.14. Форми замовлень на перевезення вантажів і порядок їх заповнення встановлюються Укрзалізницею.

Порядок планування перевезень вантажів з використанням електронного документообігу наведено в розділі 7.

(пункт 2.14 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3. Планування перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів

3.1. Планування перевезень експортних, імпортних та транзитних вантажів здійснюється залізницями відправлення у порядку, викладеному у пункті 2 цих Правил.

Експортні вантажі - це вантажі, які вивозяться з території України за її межі, у т. ч. через морські (річкові) порти, термінали.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Імпортні вантажі - це вантажі, які ввозяться на територію України чи надходять з під'їзних колій, розташованих на території іншої держави, або через морські (річкові) порти, термінали.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Транзитні вантажі - це вантажі, перевезення яких (у т. ч. за участю інших видів транспорту) розпочинається і закінчується за межами території України.

(пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.2. Відправники експортних вантажів за 16 днів до початку місяця, в якому передбачається перевезення, надають залізницям відправлення замовлення на перевезення вантажів, оформлені відповідно до пункту 2.2 цих Правил.

(абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
 наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У замовленні на перевезення, що будуть здійснюватися транзитом через країни СНД і Балтії, крім відомостей, зазначених у пункті 2.2 цих Правил, вказуються найменування експедиторів, які сплачують вартість перевезення транзитним залізницям.

3.3. Управління залізниці на підставі цих проектів складає проект місячного плану перевезень експортних вантажів за номенклатурою згідно з додатками 6 або 7 (із зазначенням роду вантажу) і за 14 днів до початку місяця надсилає Укрзалізниці для погодження з портами та залізницями іноземних держав.

(пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
 наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.4. Залізниці, які передають експортні вантажі з залізничного на морський (річковий) транспорт, погоджують з відповідними портами місячні обсяги перевантаження вантажів з урахуванням вагонів, які очікують вивантаження, і не пізніше 8 днів до початку планового місяця повідомляють Укрзалізниці пропозиції щодо проекту плану.

3.5. Укрзалізниця погоджує план перевезень експортних вантажів з морськими та річковими портами, а у разі перевезення через порти іноземних держав - з залізничними адміністраціями цих держав і не пізніше 4 днів до початку планового місяця доводить його до залізниць відправлення.

3.6. План перевезень експортних вантажів через прикордонні залізничні станції узгоджується Укрзалізницею із залізницями іноземних держав і повідомляється залізницям відправлення за 4 дні до початку планового місяця.

3.7. У разі виникнення потреби у перевезенні експортного вантажу понад план відправник оформляє замовлення згідно з пунктом 2.2 цих Правил і надає його залізниці відправлення.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

Перевезення вантажів у порти та треті країни погоджуються із залізницями, які передають ці вантажі в порти та треті країни, і портами.

(абзац другий пункту 3.7 в редакції наказу Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3.8. Пункт 3.8 виключено

(пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540,
 виключено згідно з наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3.9. Начальники припортових і прикордонних залізниць та Дирекцій за проханням відправників та за погодженням з Укрзалізницею дозволяють додаткові перевезення експортних вантажів із своїх станцій відправлення через морські (річкові) порти і прикордонні станції, розташовані у межах залізниці, Дирекції, за згодою відповідно портів або залізничних адміністрацій іноземних держав.

(пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

3.10. Зазначені у пункті 3.9 цих Правил положення не стосуються перевезень вантажів, які згідно з Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) потребують особливих умов перевезення та узгодження з іноземними залізницями, а також перевезення великовагових, негабаритних, отруйних, хімічних та інших вантажів, для яких необхідне окреме узгодження з морськими (річковими) портами та іноземними залізницями.

(пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 21.06.2007 р. N 552)

3.11. Для планування перевезень імпортних і транзитних вантажів, що надходять із третіх країн через прикордонні станції України, іноземні залізниці в узгоджені терміни надсилають Укрзалізниці та залізничним адміністраціям країн - учасниць перевезень місячні заявки на перевезення вантажів за загальними обсягами у тоннах і вагонах згідно з узгодженою номенклатурою із зазначенням прикордонного переходу та способу передачі вантажів. Укрзалізниця розглядає можливість здійснення перевезення і в узгоджені строки інформує іноземну залізницю про прийняте рішення.

3.12. Для здійснення перевезень транзитних вантажів із країн СНД та Балтії через прикордонні станції України у треті країни залізничні адміністрації відправлення надають замовлення в порядку, встановленому в пункті 3.11 цих Правил. Укрзалізниця розглядає можливість приймання та пропуску вантажів і в узгоджені строки інформує іноземну залізницю про прийняте рішення.

3.13. Перевезення імпортних та транзитних вантажів у контейнерах та швидкопсувних, що надходять через морські (річкові) порти, здійснюються за пред'явленням за заявками, наданими станції відправлення за три дні до дня навантаження; інших вантажів - за заявками відправників (вантажовласників, експедиторів), наданими залізниці відправлення за 10 днів до прибуття судна. Замовлення на перевезення у треті країни транзитних вантажів, які надходять через морські (річкові) порти України, приймаються у терміни та в порядку, що встановлені для планування перевезень на експорт.

(пункт 3.13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

3.14. У разі необхідності перевезення імпортних і транзитних вантажів через прикордонні станції понад узгоджені місячним планом обсяги іноземні залізниці в порядку, встановленому в пунктах 3.11 або 3.12 цих Правил, надсилають Укрзалізниці та залізничним адміністраціям країн - учасниць перевезень заявки на додаткові перевезення. Після розгляду заявки Укрзалізниця інформує іноземну залізницю про прийняте рішення.

4. Планування перевезень у прямому змішаному сполученні

4.1. Планування перевезень вантажів у прямому змішаному сполученні за участю залізниць та річкових портів України здійснюється у такому порядку:

для вантажів, які передаються із залізничного на водний транспорт, відправники подають залізниці відправлення проекти планів за 20 днів до початку планового місяця за встановленою номенклатурою у вагонах та тоннах із зазначенням пункту перевалки та пункту призначення;

для вантажів, що надходять через порти та перевозяться в межах України у прямому змішаному сполученні, порти надають залізниці перевалки проекти планів за 12 днів до початку місяця за номенклатурною групою "Перевалка вантажів з водного транспорту на залізничний".

4.2. Управління залізниці відправлення на підставі одержаних проектів планів розробляє проект плану перевезень у цілому для залізниці через річкові порти і подає його Укрзалізниці за 17 днів до початку планового місяця для узгодження.

4.3. Укрзалізниця на підставі даних, що надаються залізницями відправлення, складає на плановий місяць проект плану перевезень у прямих змішаних залізнично-водних сполученнях та узгоджує його з портами перевалки. Узгоджений план доводиться для виконання залізницям відправлення та перевалки за 4 дні до початку планового місяця.

4.4. У разі виникнення потреби у позапланових та понадпланових перевезеннях відправники або порти перевалки надають замовлення на такі перевезення Укрзалізниці, а також залізниці відправлення для узгодження у зазначеному вище порядку.

4.5. Начальник залізниці у разі пред'явлення замовлення на позапланові перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні через річкові порти, розташовані у межах залізниці відправлення, вирішує можливість таких перевезень за погодженням з портом.

5. Перевезення вантажів за пред'явленням

5.1. Перевезення вантажів за пред'явленням для виконання спеціальних рішень Кабінету Міністрів України в поточному місяці здійснюються за заявками відправників, поданими станції відправлення за 3 дні до початку навантаження. Якщо термін дії урядового рішення більше місяця, то замовлення на перевезення на наступний місяць подаються відповідно до пункту 2.2 цих Правил за 12 днів до початку місяця і відповідальність за виконання плану перевезень визначається встановленим порядком. При цьому штраф за невиконання плану на залізниці призначення не сплачується.

5.2. Перевезення овочів, фруктів та іншої сільськогосподарської продукції, що відвантажується заготівельними організаціями і споживчою кооперацією, державними та колективними сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та громадянами, здійснюються як за планами, так і за заявками, поданими залізниці відправлення за 3 дні до дня навантаження.

5.3. Перевезення продовольчих, промислових та інших вантажів, що відвантажуються з державного резерву, здійснюються як за планами, так і за пред'явленням. Заяви на перевезення за пред'явленням надаються за 3 дні до початку перевезення.

5.4. Пункт 5.4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
 транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

5.5. Перевезення експортних, імпортних вантажів (крім країн СНД та Балтії) та у прямому змішаному сполученні за пред'явленням не дозволяється.

6. Облік виконання плану перевезення вантажів

6.1. Облік виконання плану перевезень вантажів здійснюється в обліковій картці (додаток 8) за кожним планом, а також за пред'явленням, та за замовленням про надолуження недовантаження за попередній місяць. На підставі цього обліку визначаються розміри матеріальної відповідальності сторін за невиконання плану.

6.2. Облікові картки ведуть працівники залізничних станцій в одному або за вимогою відправника у двох примірниках. У разі складання картки у двох примірниках один з них знаходиться на станції, другий - у відправника.

Облікова картка підписується відправником і начальником станції або уповноваженим працівником станції по закінченні кожної звітної доби. Звітна доба - це час із 17 годин 01 хвилини однієї доби до 17 години 00 хвилин наступної доби за київським часом.

(абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54,
 наказом Міністерства транспорту
 та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

У разі відмови відправника від підписання облікової картки про це складається акт загальної форми.

За домовленістю сторін можливе ведення облікової картки в електронному вигляді.

(пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

6.3. Для кожного відправника і кожної номенклатурної групи вантажу станція заповнює верхню частину облікової картки та планові дані на місяць, норма добового навантаження визначається, виходячи із середньодобового обсягу перевезень і враховуючи всі додаткові дозволи, отримані станцією до початку місяця.

Для додаткових планів чи окремих дозволів, одержаних станцією протягом планового місяця, середньодобова норма навантаження встановлюється з наступного дня після їх отримання до кінця місяця, якщо додатковий план чи окремий дозвіл не передбачають інших термінів їх виконання.

(абзац другий пункту 6.3 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства транспорту України від 31.01.2004 р. N 54)

У разі невиконання декадного плану навантаження внаслідок неподачі залізницею вагонів (контейнерів) начальник станції за заявкою відправника, поданою не пізніше першого дня наступної декади, вносить відповідні зміни у декадний план.

6.4. З початку планового місяця облікова картка заповнюється у такому порядку:

6.4.1. У графі 2 вказується норма навантаження у вагонах (контейнерах) на кожну добу відповідно до декадної заявки відправника, узгодженої начальником станції, або норма навантаження за графіком, наданим відправником.

(підпункт 6.4.1 пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 01.12.2008 р. N 1454)

6.4.2. У графі 3 зазначається норма навантаження на кожну добу в тоннах.

6.4.3. У графі 4 вказується кількість вагонів (контейнерів), поданих для навантаження.

Поданими вважаються:

порожні вагони (контейнери), подані для навантаження протягом звітної доби з достатнім строком на завантаження;

вагони (контейнери), що залишились не завантаженими з попередньої доби;

завантажені вагони (контейнери), подані для здвоєних операцій з достатнім строком на вивантаження та наступне завантаження;

вагони (контейнери), подані залізницею з недостатнім строком на завантаження, але завантажені відправником до закінчення звітної доби.

Якщо залізниця за погодженням з відправником подає вагонів більше ніж передбачено заявкою, до графи 4 заноситься вся кількість поданих вагонів (контейнерів).

6.4.4. У графі 5 вказується кількість завантажених (прийнятих до перевезення) протягом звітної доби вагонів (контейнерів).

Кількість маршрутів, передбачених планом, поданих для завантаження та фактично завантажених, вказується у графах 2, 4, 5 у знаменнику.

6.4.5. У графі 6 вказується кількість навантажених тонн.

6.4.6. У графі 7 зазначаються причини недовантаження до плану. У разі письмової відмови відправника від завантаження у цій графі робиться відмітка: "відмова від _____ вагонів" із зазначенням дати відмови. Заява відправника про відмову додається до облікової картки.

У разі неплатоспроможності відправника, наявності заборони навантаження через карантин або з інших причин про це також робиться відповідна відмітка.

Якщо окремої доби мало місце недовантаження одночасно з вини залізниці і відправника, у цій графі, крім причин недовантаження, вказується окремо кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини залізниці і відправника.

6.5. Результати виконання плану перевезення вантажів за декаду визначаються у такому порядку:

6.5.1. У графі 2 підраховується кількість вагонів за планом, у графі 3 підраховується кількість запланованих тонн, у графі 4 - кількість поданих для навантаження вагонів, у графі 5 - кількість фактично завантажених вагонів, у графі 6 - кількість фактично завантажених тонн.

6.5.2. Зіставленням сум, підрахованих у графах 2, 3, 5 і 6, визначається виконання плану навантаження за декаду.

Кількість вагонів (контейнерів) і тонн, не завантажених до плану на декаду, вказується у відповідних графах облікової картки, кількість не завантажених маршрутів указується під цими даними у знаменнику.

6.5.3. Якщо буде встановлено, що план за декаду не виконано, провадиться такий розрахунок:

кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини залізниці, визначається як різниця між підсумками граф 4 і 2. Крім того, від цієї різниці віднімається кількість вагонів (контейнерів), не поданих з вини відправника (через відсутність заявки, вантажу, зайнятість фронту навантаження тощо). У разі, коли є обставина, за якою згідно із статтею 108 Статуту залізниць України залізниця звільняється від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, кількість вагонів (контейнерів), не поданих у зв'язку з цією обставиною, також віднімається від зазначеної різниці. Кількість тонн, не завантажених з вини залізниці, визначається шляхом множення кількості не завантажених з вини залізниці вагонів на норму статичного навантаження цього плану. Якщо загальне недовантаження за декаду в тоннах менше визначеного, то на вину залізниці відноситься загальне недовантаження в тоннах;

кількість вагонів (контейнерів), не завантажених з вини відправника, визначається шляхом віднімання суми, підрахованої за декаду у графі 5, від суми, підрахованої у графі 4, і додавання кількості вагонів (контейнерів), не поданих залізницею під завантаження з вини відправника. Кількість тонн, не відвантажених з вини відправника, визначається шляхом віднімання суми, підрахованої у графі 6, та кількості тонн, не завантажених з вини залізниці із суми, підрахованої у графі 3.

Якщо є обставина, яка згідно із статтею 107 Статуту залізниць України звільняє відправника від сплати штрафу за невиконання плану перевезень, вина відправника за недовантаження зменшується на кількість не завантажених у зв'язку з цим вагонів (тонн), контейнерів.

6.5.4. Відправник і залізниця звільняються від відповідальності за невиконання плану, якщо перевезення вантажу планувалося у власних або орендованих вагонах (контейнерах) і недовантаження сталося з вини відправника.

6.6. У разі неподання або несвоєчасного подання відправником декадної заявки, у зв'язку з чим залізниця не подавала вагони (контейнери), недовантаження з вини відправника визначається, виходячи з середньодобової норми навантаження.

6.7. Дані про навантаження на залізниці призначення вказуються для всіх вантажів тільки у вагонах (контейнерах) і тільки для залізниць України у графах 10 - 15 облікової картки. Для експортних вантажів вказуються залізниці, які передають вантаж за кордон.

(абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.09.2005 р. N 540)

Підсумки навантаження на залізниці призначення (а для експортних вантажів - на залізниці, які передають вантажі за кордон)