Філія "Центр транспортного сервісу "Ліски" акціонерного товариства "Українська залізниця"

Новости

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ

ІНДИВІДУАЛЬНО-ВИЗНАЧЕНОГО МАЙНА

 

           Інформація про об’єкт оренди: Індивідуально-визначене майно, яке знаходиться на балансі ДП «УДЦТС«Ліски», а саме:  платформи фітингові в кількості  – 60 одиниць.

           Умови проведення конкурсу:

-  стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку №786 затвердженою Постановою КМУ від 04.10.1995 р.,  становить:  

    платформа фітингова – 20 дол.США/доба/ваг. (без ПДВ), а в національній валюті  в еквіваленті по курсу встановленим  НБУ станом на 10,00 годину ранку на дату проведення конкурсу;

-          виконання істотних умов договору оренди у відповідності до законодавства з питань оренди;

-          термін оренди – 2 роки з моменту передачі платформ;

-          цільове використання  майна – перевезення  вантажів згідно правил перевезень;

-          полігон курсування – в межах України (внутрішньому, експортно-імпортному сполученнях, транзитних перевезень територією України), а також країн СНД, Грузії та Балтії.

-          у разі необхідності перевезення небезпечних вантажів мати ліцензію на право здійснення таких перевезень, або гарантійний лист про відсутність перевезень небезпечних вантажів;

-          своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа звітного місяця);

-          утримання об’єкта оренди відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони  праці, підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкта оренди;

-          забезпечення страхування орендованого майна на користь балансоутримувача не менше, ніж на його вартість, в порядку визначеному чинним законодавством;

-          відшкодування переможцем конкурсу коштів на підготовку об’єктів  до конкурсу (проведення  незалежної оцінки об’єктів оренди, витрат на публікацію  оголошення  про конкурс) протягом 10 календарних днів з дати оголошення  переможця конкурсу;

-          орендодавець  має право в односторонньому порядку розірвати  договір оренди у випадку, якщо у термін 10 календарних днів з дати  підписання  договору оренди передплата за оренду не надана;

Для участі в конкурсі учасники мають ознайомитися з умовами конкурсу та переліком  індивідуально-визначеного майна і подати на розгляд комісії з проведення конкурсу такі документи:

-          заява на участь у конкурсі та пропозиції щодо розміру орендної плати;

-          копії документів:

а)  документи , що посвідчують  повноваження представника юридичної особи;

б)  посвідчені нотаріусом  копії установчих документів;

в) звіт про фінансові результати  учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

г) довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього  не порушено справу про банкрутство;

д) довідку органу статистики  про включення  юридичної особи до ЄДРПОУ;

є) копія довідки  про взяття на облік платника податку;

Для учасників які є фізичними  особами:

-           заява про участь у конкурсі та пропозиції щодо розміру орендної плати;

-          копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним  чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

-          свідоцтво  про  реєстрацію фізичної особи, як суб’єкта  підприємницької діяльності;

-          декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

 

Дата, час і місце проведення конкурсу: о 10.00 через 20 календарних днів після опублікування оголошення в газеті та на веб сайті www.Liski.com.ua. У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день за адресою: 02092,           м. Київ, вул. Довбуша,22.

Кінцевий термін прийняття заяв і документів: до  «24» червня - 2014р. до 17.00. Матеріали, які надійшли після встановленого терміну, не розглядатимуться і повертатимуться заявнику.

Інша інформація: контактна особа – Нос Г.М. тел/факс (044) 465-27-48, 465-31-81 та на веб сайті www. Liski.com.ua

Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії: заяву про участь у конкурсі, підписаний учасником конкурсу та скріплений печаткою, конкурсні пропозиції.

          Конкурсні пропозиції  надаються  в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному   печаткою учасника конкурсу.

 

 

Перший заступник директора

 ДП «УДЦТС «Ліски»                                 

 

                                         В.І. Петров